Δράση 2. Τρισδιάστατη εκτύπωση (3D Printing) για όλους. Μετασχηματίζοντας τις ιδέες σε κατασκευές 3D μοντέλων.

Η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing) είναι μια μέθοδος προσθετικής κατασκευής στην οποία κατασκευάζονται αντικείμενα μέσω της διαδοχικής πρόσθεσης επάλληλων στρώσεων υλικού. Στη τρισδιάστατη εκτύπωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι υλικού, κυρίως κεραμικά και πολυμερή. Σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες και εξοπλισμό προσθετικής κατασκευής, οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές είναι συνήθως ταχύτεροι, φθηνότεροι και ευκολότεροι στη χρήση. Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή φυσικών μοντέλων και πρωτοτύπων από σχεδιαστές, μηχανικούς και ομάδες ανάπτυξης νέων προϊόντων, έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν μέρη και εξαρτήματα από διάφορα υλικά, με διαφορετικές μηχανικές και φυσικές ιδιότητες και συχνά σε μια ενιαία διαδικασία κατασκευής. Στην παρούσα δράση οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με το αντικείμενο της τρισδιάστατης εκτύπωσης μέσω των εργαστηρίων (workshops), με σκοπό να μπορέσουν να υλοποιήσουν μικρής κλίμακας πρωτότυπα τρισδιάστατα αντικείμενα.

Μαθησιακά ΑποτελέσματαΟι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες σχετικά με: την τρισδιάστατη εκτύπωση (τεχνολογίες, υλικά, κ.α.), την τρισδιάστατη μοντελοποίηση,τη δημιουργία 3D σχεδίων,την εκτύπωση των σχεδιασμένων αντικειμένων,χρήσιμες τεχνικές συμβουλές και υποδείξεις.

ΔιάρκειαΗ δράση έχει συνολική διάρκεια 12 ώρες, και υλοποιείται σε 4 τρίωρα εβδομαδιαία μαθήματα, τα οποία περιλαμβάνουν θεωρητική διάλεξη και πρακτική εξάσκηση για την υλοποίηση πρωτότυπων έργων
ΟργάνωσηΣυνεργατικά σε ομάδες των δύο ατόμων Οκτώ ομάδες ανά συνεδρία
ΥποστήριξηΚαθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης θα παρέχεται υποστήριξη από μέντορες για την πρακτική εξάσκηση και την  υλοποίηση των πρωτότυπων έργων