Δράση: Ανάπτυξη ιστοσελίδων με WORDPRESS

Ενημέρωση!
Το μάθημα της Τρίτης 12-12-2023 αναβάλλεται.


Το Εργαστήριο Ανοικτών Τεχνολογιών της Περιφερειακής Ενότητας της Βοιωτίας (https://openlab-ste.gr/) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, υλοποιεί σύγχρονη (online) δράση εκμάθησης ανάπτυξης ιστοσελίδων με WORDPRESS. Οι μαθησιακές ενότητες είναι ανοικτές σε όλους.

Σύνδεσμος συμμέτοχής : https://bbb2.ellak.gr/b/ope-nvr-9ps-6qk

Ομάδα Υλοποίησης

  • Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης :Επιστημονικός & Παιδαγωγικά Υπεύθυνος (ΕΠΥ) του Openlab
  • Γιάννης Δήμος Phd(c): Εισηγητής και Επιστημονικός συνεργάτης του του Openlab
  • Γεώργιος Παπακώστας, MSc: Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) ICT του Openlab