Δράση: Ανάπτυξη ιστοσελίδων με WORDPRESS

Ενημέρωση! Το μάθημα της Τρίτης 12-12-2023 αναβάλλεται. Το Εργαστήριο Ανοικτών Τεχνολογιών της Περιφερειακής Ενότητας της Βοιωτίας (https://openlab-ste.gr/) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, υλοποιεί σύγχρονη (online) δράση εκμάθησης ανάπτυξης ιστοσελίδων με WORDPRESS. Οι μαθησιακές ενότητες είναι ανοικτές σε όλους. Σύνδεσμος συμμέτοχής : https://bbb2.ellak.gr/b/ope-nvr-9ps-6qk Ομάδα Υλοποίησης

Δράση 1. Χτίζοντας έξυπνες εφαρμογές στο ‘διαδίκτυο των πραγμάτων’

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT) είναι η διασύνδεση μοναδικά αναγνωρίσιμων ενσωματωμένων υπολογιστικών συσκευών στο πλαίσιο της υφιστάμενης υποδομής του Διαδικτύου. Η διασύνδεση αυτών των ενσωματωμένων συσκευών (συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων αντικειμένων), αναμένεται να εισάγει την αυτοματοποίηση σε όλους σχεδόν τους τομείς, ενώ παράλληλα θα επιτρέπει προηγμένες εφαρμογές όπως το Smart Grid. Ο όρος[…]

Δράση 2. Τρισδιάστατη εκτύπωση (3D Printing) για όλους. Μετασχηματίζοντας τις ιδέες σε κατασκευές 3D μοντέλων.

Η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing) είναι μια μέθοδος προσθετικής κατασκευής στην οποία κατασκευάζονται αντικείμενα μέσω της διαδοχικής πρόσθεσης επάλληλων στρώσεων υλικού. Στη τρισδιάστατη εκτύπωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι υλικού, κυρίως κεραμικά και πολυμερή. Σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες και εξοπλισμό προσθετικής κατασκευής, οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές είναι συνήθως ταχύτεροι, φθηνότεροι και ευκολότεροι στη χρήση. Οι[…]

Δράση 3. Ρομποτική με Arduino για όλους. Πως να σχεδιάσεις, κατασκευάσεις και προγραμματίσεις το δικό σου μοναδικό ρομπότ βασισμένο στο Arduino.

Η Ρομποτική είναι ο κλάδος της επιστήμης που μελετά τις μηχανές εκείνες που μπορούν να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο στην εκτέλεση μιας εργασίας, η οποία συνδυάζει τη φυσική δραστηριότητα με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι μηχανές που σχεδιάζει και αναπτύσσει η Ρομποτική ονομάζονται ρομπότ και σύμφωνα με τον ορισμό του Ινστιτούτου Ρομπότ των ΗΠΑ, αποτελούν επαναπρογραμματιζόμενες[…]

Δράση 4. ADDONsFORFOSSBOT: Επέκταση δυνατοτήτων και μορφών του FOSSBOT

Στην παρούσα δράση οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με το αντικείμενο του FOSSBOT και θα προτείνουν τα δικά τους add on τμήματα επεκτείνοντας το FOSSBOT σε εκπαιδευτικά σενάρια  δίνοντας πρότυπες λύσεις Τα add on τμήματα αφορούν : Μαθησιακά Αποτελέσματα Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες σχετικά με: Τον προγραμματισμό του FOSSBOTΤη σχεδιαστική του δομή[…]